Lokasyon
Kuştepe Mah. Leylak 1 Sok. No:1 Nursanlar İş Merkezi Ofis No:27 Şişli-İstanbul
Altın Fiyatları
TALEP FORMU
İhracatta Gümrük Vergilerinden Nasıl Muaf Olunabilir?
19 Haziran 2023
İhracatta Gümrük Vergilerinden Nasıl Muaf Olunabilir?
OKUNMA : 398

Genel olarak vergi kanunlarına bağlı olarak, vergilendirilmesi gerekli olan kişiler ya da grupların, aynı ya da başka kanunlar ile vergi dışında bırakılması olmaktadır. Bu kapsamda vergi işlemlerinde Ercan Gümrükleme yardımı ile vergiden muaf işlemleri detaylı bir şekilde öğrenip, gümrük hizmeti alabilirsiniz. Bu kapsamda gümrük idaresi evrak süreçlerinde en doğru hizmet sağlanmaktadır.

Gümrük Vergi İstisnası Nedir?

Standart vergi yapısı kapsamında genel itibarı ile kendileri adına vergi borcunun doğması öngörülmesinin olması halinde, yasal ya da kanunun vermiş olduğu yetkiler kapsamında belirli olan gerçek ya da tüzel kişilerin, mükellef ya da meslek gruplarının kısmi olarak veya da tamamen, sürekli veya geçici bir biçimde vergi sorumluluğu dışında tutulmasıdır.

Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularının aynı veya başka kanunlarla kısmen ya da tamamen vergi dışı bırakılmasıdır.

Standart vergilendirme yapısı itibarı ile vergilendirme yapılması gereken bir konu, gelir, servet, mal teslimi ya da hizmet ifası, kıymet, evraklar kısmi veya tam olarak, sürekli veya geçici bir şekilde gümrük vergilerinden muaftır. Bu süreçte gümrük işlemlerinizde Ercan Gümrükleme en birikimli ekibi ile en doğru hizmeti sağlamaktadır.

Gümrük Kanunun Kapsamında Vergiden Muaf Olan Eşyalar

 • Cumhurbaşkanı adına ve ikametgahına gelen eşya,
 • Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya,
 • Devletin kolluk kuvvetlerinin (genel kurmay mit, emniyet vb) asli görevleri kapsamında olan ve Ticaret Bakanlığı kaçakçılık ile mücadele sorumluluğu ile alakalı olarak ithal edilecek olan her çeşit araç-gereç, silah, makine, teçhizat, cihaz ve de sistemleri.
 • Aynı zamanda tüm bunların geliştirme, araştırma, üretim, eğitim, modernizasyon ve de yazılımı ile yapımı, bakımı ve onarımı kapsamında kullanım sağlanacak olan ham madde, yedek parça, akaryakıt, yağlar, malzeme ile beraber bedelsiz bir şekilde yurt dışından gelen yardım malzemeleri.

Gerçek Kişi Şahsi Eşyaların Vergiden Muaf Olması

Gerçek kişilerin serbest dolaşıma sokmuş olduğu, yurtdışından getirilen eşyaya, gümrük vergisi muaf olarak uygulanır. Bu süreçte Ercan Gümrükleme detaylı ve doğru gümrük işlemleri ile en doğru gümrük hizmetlerini sağlamaktadır. Genel olarak şahsi eşyaların muafiyeti kapsamında bulunan konular şu şekildedir.

Yerleşim alanları Türkiye' ye gümrük bölgesine nakil edilen gerçek kişilerin sahip olduğu, alındığı tarihte 3 yaştan büyük olamayan ve kullanılmış olan motorlu ya da motorsuz olan özel nakil araçları.

 • Yerleşim alanlarını Türkiye'de bulunan gümrük bölgesine aktaran, gerçek kişilerin sahip olduğu her çeşit kullanılmış olan (ev eşyası) eşya gümrük vergisinden muaf olmaktadır.
 • Bir Türk ile evlenip, Türkiye’ye gelen kişilerin çeyiz eşyası
 • Miras yolu ile intikal edilmiş olan kişisel eşya
 • Türkiye’ye eğitim maksadı ile gelen öğrencilere ilişkin eğitimler ile ilgili malzemeler
 • Türkiye gümrük bölgesinden geçici bir şekilde çıkan ve gerçek kişilerin geri getirmiş olduğu kullanılmış ev eşyalar.
 • Yerleşim alanı Türkiye dışında yer alan gerçek kişilerin ülkemizde satın almış oldukları ya da kiraladıkları konutlarda kullanılan ev eşyaları

İhracat İşlemlerinde Vergi Muafiyeti

Genel olarak ticari bir faaliyetin yürütülmesiyle bağlantılı ithalat işlemlerinde vergi muafiyeti söz konusu olmaktadır. İthalat gümrük işlemlerinde Ercan Gümrükleme çok geniş bilgi birikimi ile vergi muafiyeti işlemlerini yapmaktadır. Bunların içeriği;

 • İşyeri nakli sebebi ithal edilen, sermaye malları ve de diğer malzeme çeşitleri.
 • Türkiye gümrük bölgesi kapsamındaki faaliyetlerde çiftçilerin, dış ülkedeki mallarından elde etmiş oldukları ürünlerde
 • Dış ülkelerde bulunan çiftçiler Türkiye'deki gümrük alanlarında bulunan mülklerinde kullanılmak için getirilmiş olan, toprak ya da ekinlerin ekim dikim işlemleri amacı ile tohumların, gübrelerin ve diğer ürünlerin hepsi.
 • Ticari önemi olmayan numuneler
 • Basılı olan reklamcılık evrakları ve reklam amacına yönelik olan malzemeler
 • Bir ticaret fuarında ya da buna benzer bir faaliyette kullanılmak üzere tüketilen ürünler.

Ulaşımda Kullanılan Eşyalarda Vergi Muafiyeti

Ulaştırma alanında kullanılan eşyalarda da vergi muafiyeti olmaktadır.

 • Taşıma süreçlerinde eşyanın istiflenmesi ya da korunması amacı ile kullanılan yardımcı maddeler. Canlı hayvanların nakilleri süreçlerinde kullanılmış olan kuru otlar, yem ya da yiyecek maddeleri ve ilaçlar.
 • Ulaşım araçları aracılığı ile özel konteynerlerde bulunan akaryakıt ya da madeni yağlar.
 • Deniz ve de hava ulaşım araçlarına ait olan donatımlar ve işletme malzemeleri
 • Yolcu ve yük taşımacılık faaliyetlerinde yer alan hava yolu firmalarının, faaliyetlerinde kullanmak için ithal edilmiş olan hava taşıtları, hava motorları ve tüm bunların aksam ve de parçaları vergi muafiyeti kapsamındadır.

Bilgi Materyali İthalatı İşlemlerinde Vergi Muafiyeti

Genel olarak bilgi materyali ithalatı kapsamında da;

 • Yayın hakları ya da endüstriyel ya da ticari patent haklarında koruma sağlayan örgütlere gönderilen eşyalar
 • Turistik alanında reklam malzemeleri amacıyla gelen eşyalar
 • Ticari eşyanın değeri olmadığı durumlardaki farklı belge ve eşyalar.

Cenaze İle İlgili Eşyalarda Vergi Muafiyeti

Genel olarak, cenaze ile alakalı eşyaların ithalatı işlemlerinde;

 • Savaş kurbanlarına anıt yapımında kullanılacak olan anıtlar için mezarlıkların yapımdaki eşyalar, mezar bakımı ya da süslenmesi amacıyla gelen eşyalar,
 • Tabutlar, cenazelerin kül kapları ve de süsleme özelliğinde yer alan cenaze levazımatı gibi eşyalar

Vergiden Muaf Tutulan Diğer Eşyalar

Malül ve engelli kişilerin kullanımına sunulan mahsus eşyalar,

Tabii afet, tehlikeli ve de salgın hastalık, çok büyük yangın, radyasyon ve de hava kirliliği şeklinde olan önemli nitelikte kimyasal ve de teknolojik bütün olaylar, büyük nüfus hareketleri gibi durumlardan zarar gören kişilere gönderilen eşyalar,

Türkiye'de organize edilen uluslararası spor müsabakaları kapsamında kullanılmak için getirilen tüm eczacılık ürünleri,

Tüm bu göz önüne alınan eşyaların ithali süreçlerinde; kısmi ya da tam muafiyet uygulanmaktadır. Tam muafiyeti olan ürünlerin işlemlerinde gümrük vergisi, ilave edilen gümrük vergisi ve de KDV alınmaz. ÖTV ise; bu kapsamda 4760 sayılı ÖTV kanunu kapsamında yer alan maddelerde sayılan eşyalardan vergi alınmamaktadır. Diğer eşyalardan ise ÖTV alınmaktadır.

Kısmi muafiyet kapsamında olan eşyalara vergi uygulanması durumunda da İthalata konu olan eşyanın gümrük vergileri toplamlarının %3; aylık vergi şeklinde de her ay tahsil edilmektedir. Bu süreçte Ercan Gümrükleme gerekli ödemeleri çok yakından takip etmektedir. Aynı zamanda ödeme konusunda da gerekli uyarıları yapmaktadır.

Gümrük Kanunu Kapsamları

Gümrük kanununda yer alan transit ve de gümrük antrepo işlemleri ve geçici depolama ya da serbest bölge hükümlerinin uygulanmış olduğu mallar,

Geçici ithalat ile geri gelmiş olan eşyalara ilişkin olan hükümler kapsamında, gümrük vergisinden muaf ya da müstesna olan eşyaların ithali, 4458 s.y. Gümrük Kanunun 168-169-170. maddelerinde de belirtildiği gibi geri gelmiş olan eşyanın ithalat istisnasından yararlanabilmesi için, eşya ile alakalı olarak, ihracat istisnasından ya da ecil/terkin uygulamalarından yararlanılan oranın gümrük idaresine ödeme yapılması ya da bu oran kadar teminatın gösterilmesi de şarttır.

Bu süreçte Ercan Gümrükleme en doğru gümrük hizmetlerini sunmaktadır.

Yorum bırakın
TÜM YORUMLAR (0)
Henüz yorum eklenmemiş